Info - Coronaviruset

INFORMATION UTIFRÅN CORONAVIRUSET OCH DESS PÅVERKAN PÅ Göteborg Trailrun

Uppdaterad 2020-03-18

Hej! Vi förstår att många av er som är anmälda till Göteborg Trailrun eller som funderar på att anmäla er har funderingar och frågor utifrån den extraordinära situation som nu stora delar av världen befinner sig i. Det har vi också. Vi är precis som alla andra rädda för den inverkan Corona har på samhället, ekonomi och människors hälsa. Göteborg Trailrun och arrangerande Team Nordic Trail är en liten organisation och idag känner vi såklart även en oro kring hur vår organisation och sensommarens tävling kan komma att påverkas. 

Vi bevakar ständigt utvecklingen och anpassar vår planering och verksamhet utifrån myndigheters råd och riktlinjer samt Regeringens beslut. Om riktlinjer ändras eller nya beslut tas så uppdaterar vi löpande vår policy och våra planer nedan.

Status och riktlinjer 2020-03-18

Våra tävlingar lördag 12 september

Då våra tävlingar äger rum om cirka 6 månader så utgår vi i dagsläget från att kunna genomföra dem som planerat. Vi kommer att avvakta utvecklingen och riktlinjer ytterligare innan vi eventuellt tar beslut kring förändringar, begränsningar eller i värsta fall att flytta något event framåt i tiden. Vi är fullt medvetna om att flera större arrangemang, som t ex Göteborgsvarvet som skulle ägt rum i maj 2020, redan har valt att ställa in/flytta sina tävlingar. Våra tävlingar har dock betydligt färre deltagare, andra tävlingsupplägg och är organiserade på annorlunda sätt. Därför har vi har kortare ledtider i planering och större möjlighet till flexibilitet för att kunna förändra evenemanget under våren/sommaren. Utifrån det väljer vi att just nu att avvakta med förhoppningen om att ändå kunna arrangera tävlingarna fullt ut, i ett lite annorlunda format eller vid ett senare tillfälle under året. Så snart vi har någon ny information att dela med er så uppdaterar vi här på hemsidan, i våra sociala medier samt även via e-post om vi beslutar om några större förändringar av arrangemanget.

Utifrån ovanstående så är det i dagsläget våra normala villkor som gäller, dvs att det är möjligt att byta distans och att göra namnbyte men att ingen återbetalning görs vid avanmälan.

Våra provlöpningar 28 mars och 25 april.

11 mars togs beslut om att tillsvidare förbjuda allmänna sammankomster och evenemang med fler än 500 personer. Våra provlöpningar kommer ha deltagarantal långt under denna gräns (uppskattningsvis 50-100 personer). Våra event sker dessutom utomhus där deltagarna inte har kroppskontakt, inte kommer i kontakt med samma ytor (t ex toaletter, handtag osv) och inte befinner sig nära inpå varandra på en mindre yta. Utifrån detta kommer vi tills vidare att genomföra alla provlöpningar som planerat om inte situationen förändras. För att minimera risken för eventuell smittspridning så mycket som det bara går gör vi dock några mindre justeringar och har satt några riktlinjer som vi vill att alla ledare och deltagare följer:

  • Vi undviker kroppskontakt och håller någon meters avstånd till varandra innan, under och efter löpningen.
  • Vi undviker kroppskontakt i form av high-fives, handskakningar och kramar innan, under och efter löpningen.
  • Vi samlas och avslutar utomhus. Se till att gå på toaletten och fylla på vatten innan du kommer till samlingen – inga deltagare kommer ha tillträde till våra lokaler vid samlingsplatsen.
  • Kom inte till provlöpningarna om:
    • Du är sjuk, har varit sjuk nyligen eller någon i din närhet är sjuk.
    • Du eller någon i din närhet nyligen varit i ett högriskområde